Bør du egentlig drikke pasteurisert butikkmelk?

Selv om den relative risikoen for å bli syk av å drikke rå melk er omtrent ni ganger større enn ved å drikke pasteurisert melk, er den totale risikoen for å utvikle en alvorlig sykdom (dvs. en som vil kreve sykehusinnleggelse) ved å drikke rå melk overmåtelig liten: omtrent 1 til 6 millioner.

Likevel, om risikoen ved å drikke rå melk er aldri så liten, må vi fortsatt besvare spørsmålet: Hvorfor ta sjansen? Hvilke fordeler har rå melk over pasteurisert melk som overbeviser nesten 10 millioner mennesker i USA alene til å sjekke det ut?

Hvorfor drikke rå melk i det store og hele?

Det er mange årsaker til at man kanskje foretrekker rå melk fremfor pasteurisert melk, alt fra ernæring til etikk til miljø. Ulike mennesker vil ha ulike årsaker, avhengig av deres verdisystem, verdenssyn og prioriteringer.

Ernæring

Mange forbrukere tror at rå melk har høyere næringsinnhold enn konvensjonell melk, noe som kan ha sine fortrinn. Kyr som beiter på gress gir den beste melka. Mye tyder på at melk fra disse kyrne sannsynligvis har høyere nivåer av fettløselige vitaminer og andre næringsstoffer. Kyr matet med frisk grønt gress, spesielt beitegress, har vist seg å ha høyere nivåer av konjugert linolsyre (CLA) og essensielle fettsyrer i melken. Kyr er naturlige planteetere og er sunnest når de spiser gress, fremfor kraftforet de blir matet med i spesialisert melkeproduksjon.

Pasteuriseringsprosessen reduserer også den ernæringsmessige kvaliteten på melkeproduktene. Forskning har vist en reduksjon i mangan, kobber og jern etter varmebehandling. Pasteurisering ødelegger også en betydelig mengde av vitamin-C i melken, og pasteuriseringen har også vist seg å merkbart svekke bioaktiviteten i vitamin-B6 som finnes i melk. Beta-laktoglobulin er et varmefølsomt protein i melken som blir ødelagt av pasteurisering. Når pasteurisert melk beholder en viss grad av ernæringsmessig verdi, kan det se ut som upasteurisert melk er overlegen på vitamin- og mineralnivå.

Toleranse

Mange mennesker får fordøyelsesproblemer og andre problemer når de drikker pasteurisert melk, men opplever ingen problemer med rå melk. Man vet ikke helt hvorfor det er slik. Noen mener at upasteurisert melk ikke har noen probiotisk virkning eller andre egenskaper som kan forklare dette fenomenet. Men den samlede konklusjonen fra tilhengerne av rå melk tyder på noe annet. «The Weston A. Price»-stiftelsen gjennomførte en uformell undersøkelse av over 700 familier og fastslo at over åtti prosent av de som var diagnostisert med laktoseintoleranse ikke lenger hadde disse symptomene etter at de byttet til rå melk.

Selv om dette riktig nok ikke er håndfaste bevis, så er det likevel noe man bør høre på. Mange sier de ikke føler seg helt vel når de spiser pasteuriserte meieriprodukter. Det skaper tette luftveier, hodepine og fordøyelsesproblemer. På en annen side så føler de seg vel med upasteuriserte melkeprodukter.

Er det sannsynlig at de millioner av mennesker som tåler rå melk, men ikke pasteurisert melk, opplever en massiv placebo-effekt? Joda, alt er mulig. Men en mer sannsynlig forklaring er at rå melk har noen kvaliteter som gjør den lettere å fordøye enn pasteurisert melk. Det faktum at dette ikke er påvist i klinisk forskning gjør det likevel ikke usant. Mangel på bevis er ikke motbevis.

Helse

kuDet er betydelig epidemiologiske bevis fra studier i Europa som viser at inntak av rå melk i barndommen kan beskytte mot astma, allergier og andre immunrelaterte sykdommer. En stor tverrsnittsstudie viser en signifikant invers sammenheng mellom forbruk av “gårdsmelk” i barndommen og astma, rinokonjunktivitt, allergi mot pollen og andre allergier. Vi må likevel alltid huske at korrelasjon ikke nødvendigvis beviser årsakssammenheng. Funnene var konsistente på tvers av grupper av barn fra gårds- og ikke-gårdsmiljøer, noe som indikerer at forbruk av gårdsmelk kan ha hatt en uavhengig effekt på allergiutviklingen.

Det er antatt at lavdoseeksponering for en rekke parasittlignende bakterier kan bidra til å regulere immunresponsen utenfor tarmen. En annen hypotese er at høyere nivå av omega-3 fettsyrer i melkeprodukter fra gressetere, spesielt i fete meieriprodukter, kan bidra til å redusere risiko for hyperallergi i barndommen.

I tillegg tyder noen undersøkelser på at upasteurisert melk inneholder antimikrobielle komponenter som er fraværende i pasteurisert melk. Disse studiene fant ut at patogener vokser saktere eller dør raskere når de blir tilført i rå melk kontra i varmebehandlet melk. Dette betyr ikke at rå melk ikke kan inneholde bakterier, og heller ikke at rå melk “dreper patogener”. Man kan heller si at upasteurisert melk er noe mindre utsatt for forurensning enn pasteurisert melk på grunn av sine probiotiske bakterier og antimikrobielle enzymer. Bevisene for dette er ikke endelige, men så er det heller ingen unnskyldning for overdrevne hygienestandarder når man håndterer upasteuriserte melkeprodukter.

Smak

Det er flere som mener at rå melk har en mye bedre smak enn pasteurisert og homogenisert melk. De sier at melken er smaker “friskere” og mer “ekte” og “rikere” enn vanlig butikkmelk.Det hevdes at man også kan kjenne stor forskjell på smaken ut i fra hvilken årstid vi er i. Spiser kua mer ferskt gress, så smaker også melka bedre.

Ulike undersøkelser viser at smaken er hovedargumentet for at folk kjøper rå melk, fremfor pasteurisert butikkmelk. Emily Weinstein, blogger for The New York Times, sier dette om melka hun drakk som ikke var pasteurisert:

“The milk — oh,  the milk — was creamy and full of different flavors, not white like the milk in supermarkets, but yellow-tinged. It was milk with a taste that wasn’t just defined by it good texture — it was satisfying, distinct, delicious. All food should be like this, I thought, so natural it seems to redefine the word.”

Jeg er overbevist om at dere som drikker rå melk daglig, lett kan kjenne forskjell på butikkmelka og melk rett fra kua. Selv om smaken i seg selv kanskje ikke er god nok grunn til å velge rå melk, så er i hvert fall det ett av hovedargumentene for rå melk.

Se http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130611-909875.html for mer info.

3 thoughts on “Bør du egentlig drikke pasteurisert butikkmelk?”

 1. Savner referanse til kilder som dokumenterer alle disse påstandene. Det kan godt hende at de stemmer – men jeg finner ikke en eneste referanse til noen vitenskapelige undersøkelser som kan underbygge påstandene. (Annet enn den linken til artikkelen av Liz Reitzig – som er en råmelks-forkjemper uten formell utdannelse eller yrkesmessig erfaring innen ernæring).

  Et annet viktig poeng med pasteurisering er også utelatt: bedre holdbarhet på melka.

  Det har nok forøvrig skjedd endringer på melkebehandlingsprosessen de siste 30 årene. For 30 år siden – om man lot melka stå for lenge, så ble den sur. Dersom man lar melka stå forlenge nå, så råtner den. Det må jo skyldes at det er færre bakterier i den nå enn før. Er det pga endringer i pasteuriseringsprosessen? Eller er det andre faktorer som spiller inn?

  Ellers er det en interessant artikkel – men jeg avventer at det forskes litt mer før jeg bytter ut min pasteuriserte melk 🙂

  1. Hei, og takk for svar 🙂
   Jeg er fullt klar over at artikkelen ikke har noen referanser, og det er klart at det er en ulempe for mange. Informasjonen vi skriver ut i fra er ofte hentet fra andre artikler, men også basert på informasjon vi har lært tidligere gjennom flere år. Da er det ofte vanskelig å henvise til artikler som vi vet vi har lest, men ikke husker hvor. Det er opp til leseren selv om han/hun velger å tro på hva som står her eller ikke. Vi har ikke alltid ressurser til å lete etter kildene vi vet vi har lest fra før.

   Det er heller ikke skrevet at upasteurisert kumelk er mye bedre enn butikkmelk. Poenget er å gjøre leseren oppmerksom på at pasteurisering kanskje ikke er så nødvendig som det gis uttrykk for i media og ellers i samfunnet.

   Husk også at vi er flere som skriver på siden, selv om det kun er én som publiserer. Derfor blir det noen ganger ulik skrivestil.

  2. Det med holdbarhet er selvsagt et viktig poeng, og noe av grunnen til at man pasteuriserer. Er dette ikke et problem, så er det jo like greit å drikke rå melk. Dette forutsetter også at tappingen av melka fra kua gjøres skikkelig etter gode hygieniske prinsipper.

Comments are closed.