Annonsere / kjøpe innlegg

Er du interessert i å kjøpe plass til tekstlenke på siden, eller et innlegg med linker, så ta kontakt. Under finner du hva vi tilbyr av annonseplass og salg av innlegg.

Tekstlenke på nettsiden

Lenke til din bedrift/nettside på egen lenkeside: 1500 kr / år.

Kjøpe innlegg?

Vil du reklamere for produktet ditt eller nettsiden din (eller bare skrive noen tanker om hva som helst), så kan vi skrive et innlegg for deg om dette. Du bestemmer temaet for innlegget og du kan legge inn maks 2 linker pr artikkel. Linkene er «FOLLOW.»

Pris for innlegg:

  • Vi skriver én artikkel på minst 700 ord: 1500 kr / år (+ 1000 kr som betales én gang for selve skrivingen)
  • Du/dere skriver selv, minst 700 ord: 1500 kr / år

Kontakt oss her hvis du er interessert.